Biuro Karier

Biuro Karier Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej powstało w roku akademickim 2002/2003. Celem funkcjonowania jest pomoc studentom  i absolwentom Uczelni w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Pomaga też pracodawcom w poszukiwaniu odpowiednich pracowników, prowadząc selekcję kandydatów na określone przez pracodawcę stanowiska pracy. Celem tych działań jest nie tylko skojarzenie studentów z ich przyszłymi pracodawcami, ale także promocja Uczelni i zbliżenie środowiska akademickiego Collegium Mazovia z rynkiem pracy.

Biuro Karier współpracuje z uczelnianymi zespołami projektowymi realizującymi projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarach budowania relacji na linii Collegium Mazovia – student – absolwent – organizacje otoczenia gospodarczego.
Collegium Mazovia prowadzi obecnie dwa projekty:
„Ideagora – absolwenci społecznym kapitałem uczelni”
„Mistrz i uczeń – model kształcenia praktycznego”

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem!
biuro.karier@mazovia.edu.pl

Oznakowanie PO KL