Badania naukowe

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa prowadzi aktywną działalność naukową. Znajduje ona odzwierciedlenie między innymi w organizacji licznych konferencji i seminariów z udziałem reprezentantów środowisk naukowych, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców.

Wyrazem naukowego zaangażowania Uczelni jest również prowadzona działalność wydawnicza mającą na celu propagowanie nauki, poprzez publikację podręczników, skryptów, zeszytów naukowych oraz materiałów pokonferencyjnych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PILOTAŻOWYM PROJEKCIE BADAWCZYM W
– LABORATORIUM METOD PROFILAKTYCZNYCH FIZJOTERAPII
COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ W SIEDLCACH

Pt.: Ocena występowania w populacji osób dorosłych nadwagi i otyłości oraz określenie
skuteczności kontrolowanego treningu siłowego i wytrzymałościowego na modyfikowanie
czynników ryzyka w zapobieganiu występowania chorób cywilizacyjnych.

Zapraszamy osoby dorosłe do wzięcia udziału w projekcie badawczym, którego celem jest
określenie skuteczności kontrolowanego treningu siłowego i wytrzymałościowego na
modyfikowanie czynników ryzyka w zapobieganiu występowania nadwagi i otyłości.
Szczegółowych informacji udziela pan Sebastian Klocek pod numerem telefonu 25 633 30 32 wew. 88