Konferencje

KONFERENCJE NAUKOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ COLLEGIUM MAZOVIA:

 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Computer Algebra Systems in Teaching and Research – CASTR’2015”, 21 – 25 października 2015 roku, wspólna inicjatywa Collegium Mazovia oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Seminarium naukowe „Medycyna zapobiegawcza”, 17 października 2015 roku panel zorganizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.
 • III Krajowa Konferencja Naukowa „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, 25-26 września 2015 roku, zorganizowana przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, AWF w Białej Podlaskiej.
 • XXV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. Uczelnia na całe życie, 21-24 czerwca 2015 roku zorganizowana przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” oraz Collegium Mazovia w ramach projektu pn. „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”, Pałac Łochów.
 • Konferencja naukowa p. „Zdrowie ludzi starszych” 18 października 2014 roku, panel zorganizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.
 • Konferencja pt. ,,Pracownik na zamówienie – praktyczny model kształcenia MiST”, 26 września 2014 roku, konferencja zorganizowana w ramach projektu „Mistrz i uczeń – model kształcenia praktycznego”.
 • Seminarium  naukowe „Nowe technologie w budownictwie” (19 października 2013 r.), zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, z udziałem studentów i przedsiębiorców z branży budowlanej.
 • Konferencja naukowa „8th International Symposium on Classical and Celestial Mechanics” (CCMECH8), 25 – 29 września 2013 roku, Dwór w Mościbrodach.
 • VII Międzynarodowa Konferencja „Computer Algebra Systems in Teaching and Research – CASTR’2013”, 22 – 25 września 2013 roku, Dwór w Mościbrodach.
 • II Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, 13–14 września 2013 r. w Białej Podlaskiej. Organizatorami konferencji był Zakład Biologii i Anatomii
  Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia. Konferencja była skierowana do pracowników naukowo–dydaktycznych kultury fizycznej, ochrony zdrowia, dietetyków oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. Skupiła się ona w trzech obszarach: żywienie człowieka, aktywność fizyczna oraz promocja zdrowia.
 • „Siedlce jako miasto przyszłości” (17 czerwca 2011 r.)

Tematem przewodnim spotkania była przyszłość Północnej Dzielnicy Przemysłowej Siedlec, konferencję zorganizowała Collegium Mazovia.

 • „Aktualne problemy zdrowia publicznego”

Druga odsłona naukowej debaty – (31 maja 2011 r., Warszawa), konferencję zorganizowała Collegium Mazovia, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

 • The Sixth International Conference entitled Computer Algebra Systems in Teaching and Research – CASTR’2011  (2-6 lutego 2011 r.)

Organizatorami konferencji były dwie, siedleckie uczelnie: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.

 • „Innowacyjne projekty inżynierskie”

Konferencja naukowa studentów i absolwentów informatyki – (22 stycznia 2011 r.), organizatorem spotkania była Katedra Informatyki Wydziału Nauk Technicznych Collegium Mazovia a pomysłodawcą dr Slavian Radev.

 • „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób żył” (22 października 2010 r.)

Konferencję zorganizowała Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, spotkaniu przewodniczyli prof. dr hab. Mieczysław Szostek oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski.

 • I Forum Opieki Zdrowotnej

Konferencja poświęcona aktualnym problemom podstawowej opieki zdrowotnej – (8 października 2010 r.), organizatorami spotkania byli: Collegium Mazovia, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o oraz Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach.

 • „Aktualne problemy zdrowia publicznego” (29 maja 2010 r., Warszawa)

Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, pomysłodawczyniami konferencji były: dr Małgorzata Ankiersztejn, Dyrektor WSSE w Warszawie oraz dr Elżbieta Małkiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WSFiZ w Siedlcach.

 • „Lokalne i regionalne funkcje uczelni wyższej” (19 października 2009 r., Siedlce)

Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach a głównym pomysłodawcą był prof. dr hab. Józef Szabłowski- współzałożyciel WSFiZ w Siedlcach oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepublicznych w latach 2000-2005.

 • „Społeczeństwo informacyjne w warunkach transformacji gospodarczej w Polsce” (8 czerwca 2009 r., Siedlce)

Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach.

 • „The 5’th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research” (29-31 stycznia 2009 r., Mościbrody)

Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Akademia Podlaska.

 • II Międzynarodowa Konferencja nt. „Otoczenie globalne- szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorstwa” (20-21 października 2008 r., Siedlce)

Organizator: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Europejskie Konsorcjum Prywatnych Szkół Wyższych.

 • „Nowy wymiar controllingu i rachunkowości zarządczej szansą rozwoju Grupy Bumar” (10 grudnia 2008 r., Siedlce)

Organizatorem spotkania była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach we współpracy z Praktyczną Szkołą Innowacji sp. z o.o.

 • Konferencja Naukowa Ruchu Studenckiego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach -„Siedlce – wczoraj – dziś – jutro” (12 czerwca 2007 r., Siedlce)

Organizator Wydział Ekonomii i Zarządzania WSFiZ.

 • „The 4’th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research” (31 stycznia – 3 lutego 2007 r., Siedlce)

Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Akademia Podlaska.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Produkt regionalny a innowacyjność i przedsiębiorczość podmiotów w warunkach nowej gospodarki” (20-21 listopada 2006 r., Mościbrody)

Konferencję zorganizował Wydział Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach.

 • I Konferencja Naukowa z cyklu: „Rozwój przedsiębiorczości w świetle teorii ekonomii i doświadczeń gospodarczych” na temat: „Rozwój przedsiębiorczości w latach 2000-2013 na przykładzie ziemi siedleckiej” (12-13 czerwca 2006 r., Siedlce)

Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach.

 • „Informacja przestrzenna warunkiem rozwoju samorządów lokalnych” (20 czerwca 2003 r., Siedlce)

Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach.

 • „Finanse Lokalne 2002″ – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” (12 lutego 2002r., Chlewiska)

Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Starostwo Powiatowe w Siedlcach.

 • „Procedury podejmowania rozstrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym” (26-27 lutego 2001r., Białystok)

Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach przy współpracy Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

 • Konferencja Rektorów Niepaństwowych Uczelni Zawodowych – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” (4-6 czerwca 2000 r., Chlewiska).