Centrum Kształcenia Podyplomowego CM – ponownie 100%!

4 listopada 2020
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia – 100% zdawalności! Znamy wyniki egzaminu. Gratulujemy specjalistkom w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa chirurgicznego!

Znamy wyniki egzaminu państwowego (PES) w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa chirurgicznego! Egzaminy zostały przeprowadzonego w dniach 14-23 października 2020 r. w Warszawie.

Do egzaminów przystąpiły 44 uczestniczki, które ukończyły szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa chirurgicznego organizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia (CKP). Szkolenie specjalizacyjne zostało zrealizowane na podstawie programu kształcenia obowiązującego od 2015 roku.
Z przyjemnością informujemy, że wszystkie uczestniczki szkolenia złożyły PES z wynikiem pozytywnym, co oznacza 100% zdawalności naszych słuchaczy.

Wszystkim specjalistkom w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa chirurgicznego gratulujemy wyniku, życząc jednocześnie sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Więcej informacji można znaleźć na Portalu dla Pielęgniarek i Położnych.