Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia – 100% zdawalności! Znamy wyniki egzaminu.

3 października 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Gratulujemy specjalistkom w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego!

Znamy wyniki egzaminu państwowego (PES) w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Egzamin został przeprowadzony w dniu 1 października 2019 r. w Warszawie.

Do egzaminu przystąpiło 11 uczestniczek, które ukończyły szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek 27 kwietnia 2019 roku organizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia (CKP). Szkolenie specjalizacyjne zostało zrealizowane przez CKP na podstawie programu kształcenia obowiązującego od 2015 roku.

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie uczestniczki szkolenia złożyły PES z wynikiem pozytywnym, co oznacza 100% zdawalności naszych słuchaczy. Średnia liczba punktów osiągnięta przez uczestników wyniosła 121,90, przy możliwym maksymalnym wyniku 140 punktów.

Wszystkim specjalistkom w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek gratulujemy wyniku, życząc jednocześnie sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Niech wiedza, umiejętności i kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia specjalizacyjnego pozwolą na jeszcze lepsze wykonywanie zawodu pielęgniarki  i obowiązków z tym związanych.

Z poważaniem

mgr piel. Anna Bednarczyk – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, kierownik szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego  wraz z Zespołem Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Zobacz także:

Statystyka egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego przeprowadzonego w dniu 1 października 2019 r.