Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

29 kwietnia 2019
2019_04_29_stater_kolejowka
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach, czyli popularnej „Kolejówce” odbył się Dzień Otwartych Drzwi dla wszystkich chętnych, którzy w przyszłym roku zechcą podjąć naukę na wybranym przez siebie kierunku. 

Specjalnie dla kandydatów i ich rodziców przygotowano prezentacje poszczególnych kierunków i pracowni. Nie zabrakło też wystaw dokumentujących bogate życie naukowe i kulturalne w szkole. Goście mieli okazję porozmawiać z przyszłymi pracodawcami, m. in., przedstawicielami PKP Intercity i PKP CARGO S.A., z którymi szkoła ma podpisane umowy patronackie, w ramach, których uczniowie mają zapewnione praktyki zawodowe, staże szkoleniowe, a także gwarancję zatrudnienia.

Wśród stoisk swój punkt miała także Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Pracownicy uczelni odpowiadali na pytania dotyczące dalszego planowania kształcenia i kariery zawodowej z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji oraz rozdawali broszury i ulotki informacyjne z aktualną ofertą edukacyjną.

Kulminacyjnym momentem podczas dnia otwartego było podpisanie porozumienia pomiędzy Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach. W dokumencie możemy przeczytać, że obie strony deklarują wzajemne działania w zakresie współpracy w ramach patronatu naukowo-dydaktycznego obejmującego kierunki i specjalności techniczne, w których kształci ZSP nr 6.

W imieniu instytucji swoje podpisy złożyli dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz mgr Alina Brochocka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.

Galeria: