e-Uczelnia

Zachęcamy do korzystania z usług dostępnych dla studentów i nauczycieli akademickich w postaci elektronicznej.


Wirtualny dziekanat prezentuje ogłoszenia kierowane indywidualnie do każdego studenta, zawiera bieżące informacje o toku studiów i uzyskiwanych ocenach a także sprawy finansowe. Dostęp do zasobów Wirtualnego Dziekanantu wymaga zalogowania.

przejdź do: Wirtualny dziekanat CM


IWO – serwis umożliwiający nauczycielom akademickim wystawianie ocen z przedmiotów, dzięki czemu studenci mogą poznać wyniki oceny w trybie rzeczywistym. Dostęp do serwisu Internetowego Wystawiania Ocen wymaga zalogowania.

przejdź do: IWO – Internetowe Wprowadzanie Ocen


System biblioteczny umożliwia wyszukanie literatury w księgozborze Collegium Mazovia oraz zamówienie pozycji. Po zalogowaniu dostępne są funkcje obsługi konta czytelnika.

przejdź do: Księgozbiór Collegium Mazovia


Repozytorium materiałów dydaktycznych i skryptów zawiera pomoce dydaktyczne w postaci elektronicznej. Dostęp do zasobów wymaga zalogowania.

przejdź do: Skrypty dydaktyczne


Platforma zdalnego nauczania (e-learning) zawierająca materiały dydaktyczne i skrypty. Dostęp do zasobów wymaga zalogowania.

przejdź do: Platforma e-learning


Studenci i nauczyciele akademiccy mogą korzystać z uczelnianej poczty elektronicznej oraz związanej z tym systemem przestrzeni dyskowej na umieszczanie plików dydaktycznych i danych stron www. Dostęp do zasobów wymaga zalogowania.

przejdź do poczty: Poczta Elektroniczna Office 365

Uwaga! Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa podjęła działania w kierunku
zmiany systemu obsługującego pocztę elektroniczną.
Od 30 kwietnia 2013 r. korzystamy z pakietu Office 365.

W przypadku kłopotów z dostępem lub konfiguracją usług prosimy o kontakt z Działem Informatyki.