GDDKiA kolejnym przystankiem na mapie wyjazdów studyjnych

8 lipca 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

24 maja br. grupa studentów kierunku budownictwo wzięła udział w zajęciach studyjnych przewidzianych w programie studiów.

Gospodarzem zajęć było Laboratorium Drogowe – Wydział Technologii warszawskiego Oddziału GDDKiA. Spotkanie rozpoczęło się w sali konferencyjnej przy obecności Naczelnika oraz Kierowników poszczególnych Zespołów gdzie studenci pod opieką mgr inż. Elżbiety Próchenko zapoznali się ze strukturą organizacyjna i ofertą firmy.

Po krótkim wprowadzeniu grupa studentów udała się na zwiedzanie obiektu. W tym dniu Wydział Technologii udostępnił dla nas swoje pracownie oraz zaprezentował posiadany sprzęt. Swoje drzwi przed studentami otworzyły pracownie: Asfaltów i Mieszanek Mineralno – Asfaltowych, Kruszyw, Diagnostyki Nawierzchni, Gruntów i Geotechniki oraz Betonu i Materiałów Wiążących. Podczas zwiedzania studenci mogli zobaczyć od kuchni jak wygląda praca w laboratorium. Wykonywanie badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych, pobieranie w terenie, transport i przygotowanie prób w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych, analiza wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych to tylko część z zadań, którymi zajmują się pracownicy laboratorium.

Dużym zainteresowaniem wśród naszych studentów cieszyły się pojazdy Zespołu Diagnostyki Nawierzchni, służące do wykonywania pomiarów związanych z odbiorem gotowych już inwestycji, często poszukiwanie były odpowiedzi na pytanie – co sprawia, że nawierzchnia drogi jest równa i ma odpowiednie właściwości przeciwpoślizgowe.

O LABORATORIUM

Laboratorium Drogowe, które w struktury warszawskiego oddziału GDDKiA zostało włączone z początkiem 2011 roku, jako Wydział Technologii (obecnie Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe), wykonuje rocznie około 20 tysięcy badań laboratoryjnych (w zależności od ilości Zadań Inwestycyjnych w danym roku kalendarzowym) służących do kontroli jakości prowadzonych robót na Zadaniach Inwestycyjnych i Remontowych. Wydział Technologii składa się z pięciu pracowni: – Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno – Asfaltowych, – Zespół Kruszyw, – Zespół Diagnostyki Nawierzchni, – Zespół Gruntów i Geotechniki, – Zespół Betonu i Materiałów Wiążących. Za badania stanu jakości istniejących dróg, z których korzystają kierowcy odpowiada Zespół Diagnostyki Nawierzchni. Co roku sprawdza m.in. czy na drogach, którymi zarządza GDDKIA na Mazowszu nie pojawiły się spękania lub koleiny. Sprzęt do diagnostyki nawierzchni to m.in. profilograf laserowy, który bada równość podłużną i poprzeczną tras, SRT-3, dzięki któremu można sprawdzić właściwości przeciwpoślizgowe drogi oraz georadar, który pozwala on na weryfikację grubości konstrukcji dróg bez wykonywania odwiertów.

Strona internetowa laboratorium

Galeria: