Gratulujemy specjalistkom pielęgniarstwa

2 listopada 2018
2017_07_05_weekendowe_studia_pielegniarstwo
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W październiku br. odbyły się egzaminy państwowe kończące szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa. Do egzaminów przystąpiło łącznie 58 uczestniczek specjalizacji internistycznej i chirurgicznej organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia.

Pierwszy z egzaminów państwowych dla uczestników szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego odbył się 2 października 2018 roku. Udział w nim wzięło 29 uczestniczek, a 21 z nich uzyskało wynik pozytywny. Średnia ocena punktowa wyników egzaminu wszystkich uczestniczek z Collegium Mazovia wyniosła 91,10 pkt.

Uczestniczki szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego z egzaminem zmagały się 22 października br. Wynik pozytywny osiągnęło 28 osób z 29 przystępujących do egzaminu. Jednocześnie dzięki wynikom osiągniętym przez uczestniczki, średnia ocena punktowa wyników z egzaminu osiągnęła poziom 105,4 pkt.

Serdecznie gratulujemy pielęgniarkom uzyskania tytułów specjalistek w dziedzinach pielęgniarstwa internistycznego i pielęgniarstwa chirurgicznego. Życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej i w życiu prywatnym.

Uczestniczkom, które do egzaminów państwowych podejdą w sesji wiosennej 2019 roku życzymy powodzenia!

Jednocześnie dziękujemy wszystkim wykładowcom i opiekunom zajęć praktycznych za przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników specjalizacji organizowanych przez naszą Uczelnię.

Z wyrazami szacunku                                    
mgr Mariusz Zamyłko
dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia
mgr Edyta Mączarska
kierownik szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
mgr Elżbieta Tchórzewska
kierownik szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego