II Forum Młodych – I etap konkursu za nami

1 marca 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zakończyły się eliminacje do II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.
Blisko 700 uczniów szkół ponadpodstawowych z województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego przystąpiło do eliminacji szkolnych w II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

I etap II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia mamy już za sobą. W piątek, 1 marca o godz. 10.00, uczniowie z 22 szkół ponadpodstawowych przystąpili do eliminacji szkolnych. W swoich szkołach, pod okiem Szkolnych Komisji Konkursowych, odpowiadali na 30 pytań testowych zawartych w quizie szkolnym oraz rozwiązywali przygotowane zadania z treścią.

Ogłoszenie listy uczestników fazy projektowej Konkursu poznamy do 18 marca 2019r., po otrzymaniu protokołów od Szkolnych Komisji Konkursowych.
Informacje o zadaniach czekających na uczestników kolejnej fazy Konkursu, zostaną opublikowane na naszej stronie oraz zostaną przekazane do szkół pocztą tradycyjną.

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, publikujemy klucz rozwiązań do zadań z pierwszego etapu.