II FORUM MŁODYCH – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

5 lutego 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Blisko 700 uczniów szkół ponadpodstawowych z trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego przystąpi do eliminacji szkolnych w II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Przed nami I etap II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. 25 stycznia 2019 r. upłynął termin zgłaszania szkół do Konkursu.

Na adres uczelni wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Ostatecznie, chęć udziału zadeklarowały 23 szkoły ponadgimnazjalne z regionu,  w tym 5 szkół z Siedlec.

Z przesłanych zgłoszeń wynika, że w eliminacjach szkolnych weźmie udział 679 uczniów. Już 1 marca 2019 r., w szkołach, pod okiem szkolnych komisji konkursowych, będą oni odpowiadać na pytania testowe zawarte w quizie szkolnym oraz rozwiązywać przygotowane zadania.

W wyniku eliminacji szkolnych, zostanie wyłonionych 3 lub 6 najlepszych uczniów, którzy tworząc 1 lub 2 zespoły (w jednej lub dwóch kategoriach), będą rywalizować z uczniami innych szkół w dalszych etapach Konkursu.

Informacje o zadaniach czekających na uczestników w eliminacjach szkolnych zostaną przekazane do szkół pocztą tradycyjną.

Życzymy powodzenia!