III FORUM MŁODYCH – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

10 stycznia 2020
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach oraz Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. I. J. Paderewskiego z siedzibą w Warszawie po raz kolejny organizują Konkurs adresowany do szkół ponadpodstawowych (dawniej ponadgimnazjalnych), z terenu województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego – pod nazwą „III Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”.

Ubiegłoroczne, II Forum, będące kontynuacją Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, którego trzynaście edycji zostało zorganizowanych w minionych latach, zgromadziło blisko 700 uczniów z 22 szkół ponadpodstawowych naszego regionu.  W tym roku będzie to już szesnasta edycja.

Tematyka Forum koncentruje się na zagadnieniach stanowiących program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości realizowanego w szkołach ponadpodstawowych.

Celem Forum, jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz upowszechnianie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz promowanie innowacyjnych postaw przedsiębiorczych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy w małych zespołach, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie będą mogli współzawodniczyć z rówieśnikami z innych szkół naszego regionu, rozwiązując zadania quizowe i biorąc udział w grze strategicznej w początkowych dwóch etapach Konkursu oraz po zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu, pracując w małych zespołach nad planami przedsięwzięć, z których najlepsze zostaną zaprezentowane w etapie finałowym.

W formule Konkursu, przewidziana została możliwość startowania drużyn szkolnych w dwóch kategoriach:

– przedsięwzięcie biznesowe

– przedsięwzięcie społeczne.

Część warsztatowa zostanie poprowadzona przez praktyków życia gospodarczego, będących przedstawicielami Partnerów Konkursu.

Opiekę merytoryczną nad Konkursem, podobnie jak w latach ubiegłych, objęła Delegatura w Siedlcach Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
Najlepsi otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody. Dzięki przychylności naszych Partnerów, obok nagród ufundowanych przez Kanclerza Uczelni, laureaci otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymają również opiekunowie oraz szkoły najlepszych zespołów. Najbardziej innowacyjne projekty zostaną dodatkowo wyróżnione nagrodami specjalnymi.

Zgłoszenia udziału w III Forum przyjmowane będą do 31 stycznia 2020 r.

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 – Harmonogram Konkursu

Załącznik nr 2 – Druk zgłoszenia szkoły

Załącznik nr 3 – Druk protokołu z przeprowadzenia etapu szkolnego

Załącznik nr 4 – Oświadczenie/zgoda opiekuna prawnego

Załącznik nr 5 – Druk zgłoszenia zespołu do fazy projektowej

Załącznik nr 6 – Karta oceny formalnej projektu

Załącznik nr 7 – Karta oceny merytorycznej projektu

Dla osób mających problemy z pobraniem lub otwarciem plików w wersji .pdf przygotowaliśmy specjalną paczkę w wersji .doc

Pobierz tutaj: III Forum Młodych

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Sylwia Tarkowska:  tel. 25 633 30 32 wew. 88 lub starkowska@mazovia.edu.pl
  • dr Tomasz Nawrocki: tel. 512 284 293

Galeria ubiegłorocznych zdjęć z II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia: