IV Krajowa Konferencja Naukowa – relacja

20 września 2017
2016_12_16_www_starter_IV_konf_zyw
 Share on FacebookPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

W dniach 15 – 16  września 2017 r. odbyła się IV Krajowa Konferencja Naukowa pt. „ Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”

Konferencję otworzył dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.

Obrady rozpoczęły się wykładem plenarnym pt. „Choroby cywilizacyjne – profilaktyka i przeciwdziałanie” wygłoszonym przez prof. dr hab. n. med. Mirosława J. Wysockiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego i jednocześnie Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Prowadzenie I Sesji konferencji powierzono  prof. dr hab. Lidii Wądołowskiej i dr hab. Katarzynie Przybyłowicz prof. UWM, podczas, której wygłoszono 10 referatów.

II Sesja konferencji, odbyła się pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Mirosława J. Wysockiego, dr hab. Antoniego Szymańskiego prof. WSKFiT oraz dr hab. Magdalenę Człapkę- Matyasik. Podczas tej sesji wygłoszono 8 referatów.

Natomiast III Sesji przewodniczyli – dr hab. Joanna Wyka prof. UP, dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy oraz dr hab. Jan Czeczelewski prof. AWF, podczas, której przedstawiono 15 referatów.

Konferencja, która obyłą się w bardzo urokliwym miejscu, jakim jest Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim została zorganizowana przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej filia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Honorowym Patronatem konferencję objął prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.

Organizatorzy składają wszystkim uczestnikom konferencji podziękowania za udział i wygłoszenie interesujących doniesień. Dziękują członkom Komitetu Naukowego. Przebieg konferencji i uzyskane rezultaty stanowią zobowiązanie do przygotowania kolejnej jej edycji.

dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Galeria: