Rekrutacja

Zasady rekrutacji na studia I-go stopnia w Filii w Otwocku:

przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
o przyjęciu decyduje kolejność złożenia pełnej dokumentacji,
rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 trwa do dnia 31 października 2020 roku.
2020_06_04_slice_1_napis2020_06_04_slice_2_zolty2020_06_04_slice_3_zielony
2020_06_04_slice_4_turkus
 
Wymagane dokumenty Studia I-go stopnia
Podanie o przyjęcie na studia (druk własny uczelni)  ✔️
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️
Zaświadczenie lekarskie (na podstawie skierowania Uczelni)*  ✔️
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów (druk własny uczelni)  ✔️
Kserokopię dowodu osobistego (obie strony, oryginał do wglądu)  ✔️
Dwie jednakowe fotografie (35 x 45mm)  ✔️

*Uwaga przyszli studenci PIELĘGNIARSTWA  wymagane jest zaświadczenie lekarskie
Druk skierowania na badania – odbierzesz w momencie składania dokumentów.