Dokumenty do pobrania

Podania dla kandydatów na studia w Collegium Mazovia

Każdy przyszły student Collegium Mazovia zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie Uczelni kompletu dokumentów, w tym podania na właściwym formularzu. W poniższej tabeli znajdują się odpowiednie druki. Należy ściągnąć wybrany formularz, wypełnić go oraz czytelnie podpisać i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami zanieść do punktu rekrutacyjnego.

Dla kandydatów Dla obcokrajowców
studia I stopnia
studia I stopnia (pomostowe)
studia II stopnia
oświadczenia
studia podyplomowe
Specjalizacje pielęgniarek i położnych
Kursy i szkolenia