Dokumenty do pobrania

Podania dla kandydatów na studia w Collegium Mazovia

Każdy przyszły student Collegium Mazovia zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie Uczelni kompletu dokumentów, w tym podania na właściwym formularzu. W poniższej tabeli znajdują się odpowiednie druki. Należy ściągnąć wybrany formularz, wypełnić go oraz czytelnie podpisać i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do punktu rekrutacyjnego.

KANDYDACI
STUDIA LICENCJACKIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 
PIELĘGNIARSTWO (tryb dzienny)
 
PIELĘGNIARSTWO (tryb weekendowy)
 
PIELĘGNIARSTWO (studia pomostowe)
 
POŁOŻNICTWO (tryb dzienny)
 
POŁOŻNICTWO (tryb weekendowy)
 
POŁOŻNICTWO (studia pomostowe)
STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO
STUDIA MAGISTERSKIE EKONOMIA
 
PIELĘGNIARSTWO

 

KANDYDACI Z ZAGRANICY
STUDIA LICENCJACKIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 
PIELĘGNIARSTWO (tryb dzienny)
 
PIELĘGNIARSTWO (tryb weekendowy)
 
PIELĘGNIARSTWO (studia pomostowe)
 
POŁOŻNICTWO (tryb dzienny)
 
POŁOŻNICTWO (tryb weekendowy)
 
POŁOŻNICTWO (studia pomostowe)
STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO
STUDIA MAGISTERSKIE EKONOMIA
 
PIELĘGNIARSTWO

 

oświadczenia
studia podyplomowe
Specjalizacje pielęgniarek i położnych
Kursy i szkolenia