eRekrutacja IreK

Rekrutacja_IREK

Zachęcamy do korzystania z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW  IReK.
System Internetowej Rejestracji Kandydatów IReK ułatwia proces kompletowania danych niezbędnych do przyjęcia na studia.

Po zakończeniu rejestracji pracownik Dziekanatu skontaktuje się kandydatem telefonicznie lub mailowo – zależnie od preferowanej przez kandydata formy kontaktu – i poinformuje go o dalszych krokach.

Do uzyskania decyzji o przyjęciu na studia niezbędne jest złożenie przez kandydata oryginalnych dokumentów wymienionych w warunkach rekrutacji.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który na podstawie udostępnionych telefonicznie danych wypełni wspólnie kandydatem formularz rekrutacyjny – 25 633 30 32 wew. 88 lub 89.

Do uzyskania decyzji o przyjęciu na studia niezbędne jest złożenie przez kandydata oryginalnych dokumentów wymienionych w warunkach rekrutacji.