Jak zostać słuchaczem?

Specjalizacje pielęgniarek i położnych

Osoby ubiegające się o przyjęcie na kursy specjalizacyjne składają następujące dokumenty:

Osoby przyjęte na specjalizację opłacają czesne.

Wysokość opłat określa:

Informacje i zapisy

Punkt Rekrutacyjny Collegium Mazovia znajduje się w budynku A przy ul. Sokołowskiej 161.
Informacje i zapisy: poniedziałek – niedziela w godz. 8.00 – 16.00

Uwaga! W sobotę i niedzielę rekrutacja odbywa się w Dziale Spraw Studenckich.

Szczegółowe informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 25 633 30 32, w. 53.

Studia podyplomowe

Podnoszenie bądź uzupełnianie kwalifikacji zawodowych to niezbędny element udanej kariery zawodowej. Wiedzę zdobywać należy przez całe życie, bo kto się nie rozwija, ten się cofa. Sposobem na pogłębienie lub sprofilowanie posiadanej wiedzy są studia podyplomowe. Ich odbiorcami mogą być absolwenci studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich lub innych równorzędnych).

Collegium Mazovia oferuje studia podyplomowe w zakresie:

oraz

Wysokość opłat określa:

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

Opłata rejestracyjna w wysokości 80 zł, jest opłatą jednorazową związaną z kosztami postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi.

Osoby przyjęte na studia opłacają czesne. Obowiązująca w danym roku akademickim wysokość czesnego – w zależności od wybranego przez słuchacza trybu płatności – wynosi:

Opłata
jednorazowa za semestr *
Opłata ratalna **
1 800 zł 480 zł

* Opłata czesnego jednorazowa za semestr, płatna do 15 września w semestrze zimowym i do 15 lutego w semestrze letnim.
** Opłata za semestr w czterech comiesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, za semestr zimowy począwszy od września, za semestr letni od lutego.

Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja finansowa dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161

BZ WBK SA o/Siedlce

51 1500 1663 1216 6003 1712 0000

Podany numer konta służy wyłącznie do uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Słuchacze przyjęci na studia podyplomowe lub specjalizacje otrzymują indywidualny numer konta bankowego, na który mogą wpłacać czesne.