Jak zostać studentem?

 

Zasady rekrutacji na studia I-go i II-go stopnia:

Wymagane dokumenty Studia I-go stopnia Studia II-go stopnia
Podanie o przyjęcie na studia (druk własny uczelni)  ✔️  ✔️
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️  ✔️
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️
Zaświadczenie lekarskie (na podstawie skierowania Uczelni)*  ✔️  ✔️
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów (druk własny uczelni)  ✔️  ✔️
Kserokopię dowodu osobistego (obie strony)  ✔️  ✔️
Dwie jednakowe fotografie (35 x 45mm)  ✔️  ✔️

*Uwaga przyszli studenci PIELĘGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA, BUDOWNICTWA! Wymagane jest zaświadczenie lekarskie
Druk skierowania na badania – odbierzesz w momencie składania dokumentów.

Zobacz jak zostać studentem Collegium Mazovia

2018_05_11_rekrutacja_prokrok_012018_05_11_rekrutacja_prokrok_022018_05_11_rekrutacja_prokrok_032018_05_11_rekrutacja_prokrok_042018_05_11_rekrutacja_prokrok_05

 

Informacje i zapisy

Punkt Rekrutacyjny Collegium Mazovia znajduje się w budynku A przy ul. Sokołowskiej 161.

Informacje i zapisy:

poniedziałek - sobota w godz. 8.0016.00

Szczegółowe informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 25 633 30 32, w. 50.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW – WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zobacz także:

OPŁATY ZA STUDIA