Komunikat 1

Aby móc w pełni korzystać z dostępu do swojego konta należy zalogować się wg następującego schematu:

  • Link do logowania: e.mazovia.edu.pl
  • Nazwa użytkownika: pierwsza litera imienia + nazwisko np. Jan Kowalski – jkowalski
  • Hasło: pierwsza litera Imienia wielka (np. Łucja), pierwsza litera Nazwiska wielka (np. Śniadek), z uwzględnieniem polskich znaków, podkreślnik  i pięć pierwszych cyfr PESEL np. ŁŚ_00234
  • Po zalogowaniu, proszę za pomocą funkcji Mój Profil zmienić hasło.

Lista kandydatów zostanie zamknięta 30 września, po zakończeniu rekrutacji a wpis na listę studentów nastąpi 1 października 2020 r. Powiadomienie o przyjęciu w poczet studentów, wraz z nadanym numerem albumu, indywidualnym rachunkiem bankowym oraz wszelkimi informacjami niezbędnymi do rozpoczęcia nauki wyślemy  pocztą elektroniczną. Będzie ono także widoczne w systemie e.Mazovia.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji lub Dziekanatem uczelni:

  • Anna Stachowicz, +48 25 6333032 w. 50,
    e-mail: a.stachowicz@mazovia.edu.pl
  • Agnieszka Izdebska, tel.  +48 25 6333032 w. 50,
    e-mail: a.izdebska@mazovia.edu.pl

Dziękujemy za wybór naszej uczelni!