Budownictwo

2018_05_10_budOdpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego budowlanego rynku pracy są inżynierowie posiadający wiedzę praktyczną. Dowodzą tego liczne wypowiedzi właścicieli firm budowlanych i projektowych: „…teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką… szkoły powinny to uwzględnić opracowując programy kształcenia…”.

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, jako jedna z nielicznych uczelni wyższych w Polsce, podjęła wyzwanie praktycznego kształcenia na kierunku budownictwo. Celem naszym jest wykształcenie inżynierów, którzy posiadać będą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ramach wybranej specjalizacji.

Jesteśmy przekonani, że absolwenci naszej uczelni realizując nowe programy kształcenia praktycznego staną się cennymi dla rynku pracy specjalistami, w pełni odpowiadającymi na potrzeby pracodawców i z uwagi na posiadane umiejętności wysoko wynagradzanymi.

W ramach kierunku budownictwo studia I stopnia realizowanego w systemie programu praktycznego Collegium Mazovia oferuje następujące specjalności: