Licencjackie

Studia licencjackie w Collegium Mazovia trwają 6 semestrów w systemie stacjonarnym (dziennym) i 6 lub 7 semestrów – w zależności od kierunku – w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata, który oznacza wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauka na studiach licencjackich odbywa się na trzech kierunkach:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

PIELĘGNIARSTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE