Licencjackie

Studia licencjackie w Collegium Mazovia trwają 6 semestrów w systemie stacjonarnym (dziennym) i 6 lub 7 semestrów – w zależności od kierunku – w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata, który oznacza wykształcenie wyższe zawodowe.

2018_05_10_ekonomiczne_fin_i_rach
2018_05_10_med_pieleg_i_stopien
2018_05_10_med_pieleg_i_stopien_week
2018_07_14_med_pielegniarstwo_sp
2018_05_10_med_poloznictwo
2018_07_14_med_poloznictwo_tw
2018_07_14_med_poloznictwo_sp