Magisterskie

Studia magisterskie (II stopnia) trwają 4 semestry i są realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra. Collegium Mazovia oferuje studia magisterskie na kierunkach:

2018_05_10_med_pieleg_ii_stopien
2018_05_10_ekonomiczne_ekon__II_Stopnia