Magisterskie

Studia magisterskie (II stopnia) trwają 4 semestry i są realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra. Collegium Mazovia oferuje studia magisterskie na kierunkach:

EKONOMIA ze specjalnościami

  • Rachunkowość i podatki
  • Rachunkowość menadżerska
  • Ekonomika w administracji

PIELĘGNIARSTWO