Ekonomika i organizacja produkcji grzybów jadalnych

Studia z zakresu  ekonomiki i organizacji produkcji grzybów jadalnych to niepowtarzalna okazja dla absolwentów szkół wyższych zainteresowanych tematyką uprawy grzybów jadalnych oraz organizacją pracy w nowoczensych obiektach uprawowoych. Studia stwarzają możliwość nabycia w krótkim czasie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zarówno uprawy grzybów jadalnych, jak i profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.
Studia obejmują 248 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych. Realizacja zajęć przebiegać będzie w salach wykładowych i ćwiczeniowych Collegium Mazovia, a zajęcia terenowe w różnych obiektach pieczarkarskich w okolicy Siedlec i Łosic oraz w wytwórniach podłoża w okolicy Siedlec i Parczewa oraz w centrach logistycznych (rejon Siedlec, Łosic i Białej Podlaskiej).

Cel studiów:

  • Nabycie wiedzy z zakresu ekonomiki produkcji grzybów jadalnych.
  • Zdobycie wiedzy z zakresu marketingu i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
  • Poznanie zasad opodatkowania i zagadnień dotyczących ubezpieczeń w gospodarstwach grzybowych.
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu biologii, znaczenia i sposobów uprawy grzybów jadalnych.
  • Poznanie nowoczesnych technologii produkcji podłoża, okrywy i grzybni grzybów uprawnych oraz budowy i wyposażenia nowoczesnych obiektów uprawowych.

Adresaci studiów:

  • Osoby zajmujące się uprawą grzybów jadalnych, producenci pieczarek, boczniaków, shitake.
  • Osoby związane z przetwórstwem grzybów.
  • Technolodzy zatrudnieni w wytwórni podłoża, okrywy oraz w obiektach uprawowych.
  • Pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego.

Wykaz przedmiotów:

1. Biologia i znaczenie grzybów jadalnych
2. Budowa i wyposażenie obiektów do produkcji grzybów
3. Woda i klimat w produkcji grzybów
4. Podłoża do produkcji grzybów
5. Technika produkcji grzybni
6. Okrywa w uprawie grzybów
7. Szkodniki i choroby grzybów uprawnych
8. Agrotechnika w uprawie grzybów
9. Grzyby o właściwościach leczniczych
10. Przechowywanie grzybów i przetwarzanie grzybów
11. Ekonomika produkcji grzybów
12. Marketing i obrót grzybów uprawnych
13. Doradztwo w uprawie grzybów
14. Grupy producenckie
15. Systemy zarządzania jakością
16. Zarządzanie przedsiębiorstwem
17. Podatki i ubezpieczenia
18. Ergonomia i BHP
19. Zajęcia terenowe