Handel i dystrybucja

Studia podyplomowe z zakresu handlu i dystrybucji obejmują 248 godzin zajęć. 

Cel studiów:
Przygotowanie profesjonalistów posiadających kwalifikacje oraz praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i technik sprzedaży. Studia mają bowiem za zadanie kształcić ekspertów, którzy poprzez szeroko rozwinięte umiejętności interpersonalne, będą umieli budować trwałe relacje z klientem, trafnie rozpoznawać jego potrzeby i je zaspokajać. Dzięki zdobyciu praktycznej wiedzy z zakresu podstaw prawa, nowoczesnych technik negocjacji, windykacji i prognozowania sprzedaży przyczynią się do maksymalizacji zysku każdego przedsiębiorstwa działającego na dynamicznym, wciąż rozwijającym się rynku towarów i usług. Absolwenci studium bez wątpienia uzyskają znaczącą przewagę na rynku pracy, również poprzez zdobycie umiejętności wykorzystania Internetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz posiadaną wiedzę na temat handlu elektronicznego, który wypierając tradycyjny, bardziej kapitałochłonny, staje się coraz bardziej popularny, szczególnie wśród tych, którzy planują założenie własnej działalności gospodarczej.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu handlu i dystrybucji skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, chcących podjąć zatrudnienie w sferze marketingu i sprzedaży firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Słuchaczami studiów mogą być także osoby rozpoczynające działalność gospodarczą związaną z handlem lub dystrybucją towarów.