Menedżerskie studia podyplomowe MBA

businessman with tablet pc

Studia są intensywnym kursem adresowanym do menedżerów, właścicieli firm i przedsiębiorców, którzy dostrzegają potrzebę ciągłego doskonalenia oraz porównania posiadanego doświadczenia z najnowszymi trendami panującymi w zarządzaniu biznesem. Studia menedżerskie pozwalają uporządkować i ukierunkować wiedzę z zarządzania.

Podczas studiów przekażemy słuchaczom aktualną wiedzę oraz umożliwimy zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia biznesu w dynamicznie zmieniających się warunkach. Studia menedżerskie są również okazją do doskonalenia kwalifikacji kierowniczych dla średniej i wyższej kadry zarządzającej.

Studia organizowane są we współpracy z Towarzystwem Naukowej Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) – jednej z pierwszych na świecie organizacji skupiających menedżerów.

Studia realizowane są w formie bloków tematycznych. Zajęcia prowadzą praktycy biznesu i uznani eksperci, którzy współpracują z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. W trakcie zajęć odbywa się wymiana wiedzy i doświadczenia między uczestnikami studiów.

Studia trwają 3 semestry, obejmują 320 godzin dydaktycznych, z których połowa ma charakter zajęć praktycznych. Zajęcia będą prowadzone w języku polskim.

Formy i metody zajęć dydaktycznych

  • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
  • ćwiczenia warsztatowe
  • analiza przypadku (case study)
  • gra decyzyjna
  • symulacja biznesowa
  • dyskusja
  • wyjazd studyjny

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Opiekun studiów, dr Tomasz Nawrocki: tel. 512 284 293
  • Dziekanat: tel. 25 633 30 32 wew. 50

Zobacz także: