Kadra

prof. zw. dr hab. Stanisław Brzeziński – Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

prof. zw. dr hab. Leszek Kiełtyka – Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski – Instytut Finansów w Kolegium Finansów i Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa,

dr hab. inż. Mariusz Bednarek – Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

dr hab. Marcin Jamroży – Instytut Finansów w Kolegium Finansów i Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Instytut Finansów w Kolegium Finansów
i Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

dr inż. Mariusz Chmielewski – Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna

dr Bożena Piechowicz – Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Nauk Stosowanych, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

dr Kazimierz Piotrkowski –  Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna

dr Marek Świątkowski – Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Zdzisław Wojciechowski – Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna

Paweł Trojanek – doradca podatkowy

Marek Zuber – ekonomista