Rachunkowość

Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości obejmują 256 godzin zajęć.

Cel studiów:
Przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy wymaganej od pracowników sprawujących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie lub już pracujących na stanowiskach kierowniczych. Studia mają też przygotować do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podmiotów gospodarczych (biuro rachunkowe).

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości skierowane są do absolwentów studiów wyższych, szczególnie do osób piastujących kierownicze stanowiska (zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych, głównego księgowego, zastępcy głównego księgowego, kierownika działu). Wiedza zdobyta na studiach jest również przydatna, a częściowo wręcz niezbędna, dla menedżera zarządzającego firmą lub ekonomisty dokonującego analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa.

Wykaz przedmiotów:

1. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
2. Prawo gospodarcze
3. Rachunkowość podmiotów gospodarczych
4. Zarządzanie finansami
5. Rynek kapitałowy
6. System podatkowy
7. Sprawozdawczość finansowa – zasady sporządzania
8. Analiza finansowa
9. Rachunek kosztów
10. Komputerowe techniki w rachunkowości