Zdrowie publiczne i środowiskowe

Studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego i środowiskowego obejmują 270 godzin zajęć.

Cel studiów:
Nabycie, przez osoby nie wykonujące zawodów medycznych, wiedzy teoretycznej i praktycznej z powyższej dziedziny oraz pogłębienie bądź uzupełnienie wiedzy osób wykonujących zawody medyczne.  Studia mają umożliwić słuchaczom zdobycie umiejętności pozwalających odgrywać kluczowe role we wszystkich procesach związanych z ochroną, promowaniem, i przywracaniem zdrowia populacji jako całości oraz profilaktyką i rehabilitacją poszczególnych osób.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego i środowiskowego skierowane są do absolwentów studiów wyższych, szczególnie do osób zajmujących kierownicze i wykonawcze stanowiska w zakładach opieki zdrowotnej i zakładach opieki społecznej w zakresie realizacji świadczeń, w administracji instytucji i jednostek rządowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego, w jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska, w administracji jednostek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, publicznych i niepublicznych instytucjach promujących zdrowy styl życia.