KOMUNIKAT o zawieszeniu działalności dydaktycznej w Collegium Mazovia

11 marca 2020
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia koronawirusem oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zdecydował o zawieszeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczelnie.

Zawieszenie dotyczy wszystkich form (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) prowadzenia zajęć na studiach I stopnia, II stopnia, studiach podyplomowych oraz specjalizacjach, kursach i szkoleniach organizowanych przez uczelnię.

Zajęcia dydaktyczne zawieszone są od 12 do 25 marca 2020 r. Celem ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć uczelnia umożliwi realizację programu studiów w formie kształcenia zdalnego.

Ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelni nie ma wpływu na jej bieżące funkcjonowanie. Nie jest wstrzymana także działalność naukowa.

Mamy nadzieję, że podjęte działania zapobiegną rozprzestrzenianiu się wirusa i zmniejszą ryzyko epidemii.

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.