Komunikat w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachorowań na COVID-19

13 marca 2020
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów Rektor Collegium Mazovia w dniu 11 marca 2020 roku wydała zarządzenie w sprawie zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią tego zarządzenia – kliknij

Wstrzymano do odwołania:

 • wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne) pracowników i studentów uczelni,
 • przyjazdy gości zagranicznych,
 • kwaterowanie nowych osób w domu akademickim,
 • wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane na uczelni,
 • działalność Biblioteki i Niepublicznego Klubu Dziecięcego Miś

Zawieszono w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku prowadzoną w uczelni działalność dydaktyczną.

Wprowadzono obowiązek:

 • ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników i studentów,
 • wykorzystania w komunikacji kontaktów telefonicznych, korespondencji mailowej, przekazywania dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
 • informowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego prze wirus SARS-CoV-2, kontakcie z osobą zakażona lub objęcia kwarantanną.

Ważne informacje:

 • W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w dniach 14-15 marca 2020 r. oraz 21-22 marca 2020 r. uczelnia jest nieczynna. Nauczycieli akademickich i studentów prosimy o kontakt mailowy:

dydaktyka@mazovia.edu.pl – w sprawach dotyczących dydaktyki

dziekanat@mazovia.edu.pl – w sprawach studenckich

kwestura@mazovia.edu.pl- w sprawach dotyczących kadr, płac, stypendiów

projekty@mazovia.edu.pl – w sprawach projektowych

ckp@mazovia.edu.pl – w sprawach kształcenia podyplomowego

 • Do dnia 31 marca 2020 r. wydłużono termin przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami prosimy przesyłać pocztą na adres uczelni: Collegium Mazovia; 08-110 Siedlce ul. Sokołowska 161.
 • Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności.

W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy o śledzenie aktualnych wytycznych na stronach: