Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Adres ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce
Pokój A0-021
Telefon +48 25 633 30 32
Faks +48 25 633 21 51
Adres e-mail crp@mazovia.edu.pl
WWW http://www.mazovia.edu.pl
Dyrektor mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski