Dział Dydaktyki

Adres ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce
Pokój A1-032
Telefon +48 25 633 30 32 w. 59
Faks +48 25 633 21 51
Adres email info@mazovia.edu.pl
WWW http://www.mazovia.edu.pl
Kierownik mgr Monika Żelazowska
Referent mgr Lena Osiak
Kierownik praktyk nauk społecznych mgr Monika Żelazowska
Kierownik praktyk nauk technicznych mgr inż. Elżbieta Próchenko
Kierownik praktyk nauk medycznych

dr n. med. Jolanta Golach

mgr Edyta Mączarska

p.o. Kierownika praktyk nauk medycznych dr n. o zdr. Patrycja Soszyńska – Zielińska