Ogłoszenia biblioteki

Prosimy o zgłoszenie się do Biblioteki CM z legitymacją studencką w celu odebrania karty bibliotecznej.