Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekan WNoZ prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 e-mail: mszostek@mazovia.edu.pl
tel. (025) 633 30 32 wew. 19
Dyżury dziekańskie:
sobota, godz. 9.40 – 10.25 (zjazdy kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo)
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 011