Władze

Rektor
dr Bożena Piechowicz
e-mail: bpiechowicz@mazovia.edu.pl
tel. do Biura Rektora: (25) 633 30 32 w. 11 lub 63
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr 1-016

 

 

Kanclerz
mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski 
e-mail: mszablowski@mazovia.edu.pl
tel.: (25) 633 30 32 w. 86
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr 1 – 014

 

 


Kwestor
mgr Edyta Kornilak
e-mial: ekornilak@mazovia.edu.pl
tel.: (25) 633 30 32 w. 46
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 08

 

Wydział Nauk Stosowanych

prof. dr hab. Czesław Skowronek
Dziekan 
prof. dr hab. Czesław Skowronek
e-mail: cskowronek@mazovia.edu.pl
tel. (25) 633 30 32 wew. 59
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 008

 

 

 

 

Prodziekan
dr inż. Wiesława Banachewicz
e-mail: wbanachewicz@mazovia.edu.pl
tel. 25 633 30 32 wew. 59
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 008

 

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan WNoZ prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek
Dziekan 
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek
e-mail: mszostek@mazovia.edu.pl
tel. (025) 633 30 32 wew. 19
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 011

 

 

Prodziekan WNoZ dr n. med. Ewa Czeczelewska
Prodziekan
dr n. med. Ewa Czeczelewska
e-mail: eczeczelewska@mazovia.edu.pl
tel. (025) 633 30 32 wew. 19
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 011
strona www: www.naukapielegnowania.com