Ogłoszenia przetargowe w projekcie „ideAgora”

29.11.2014

Zaproszenie nr ideAGORA-13/2014 do złożenia ofert na organizację konferencji mainstreamingowej podsumowującej prace nad modelem ideAGORA w ramach projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”.

26.03.2014

Zaproszenie nr ideAGORA-4/2014 do złożenia ofert na organizację wizyty studyjnej w ramach  projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią – ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni”.

17.12.2013

Zaproszenie nr ideAGORA-13/2013 do złożenia ofert na przeprowadzenie ewaluacji  projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią – ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni”.

10.10.2013

Zaproszenie nr ideAGORA-10/2013 do złożenia ofert na realizację usługi cateringu w ramach projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią – ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni”.

19.04.2013

Zaproszenie nr ideAGORA-6/2013 do złożenia ofert na opracowanie merytoryczne i techniczne platformy ideAGORA w ramach projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią – ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni”.

15.03.2013

Zaproszenie nr ideAGORA-4/2013 do złożenia ofert na opracowanie programów nauczania dla kadry naukowo – dydaktycznej, dla studentów oraz absolwentów, napisanie podręcznika „Jak wdrażać model ideAGORA”, przygotowanie opracowania pt.” Jak współpracować z absolwentem” oraz na opracowanie programu cyklu szkoleń dla absolwentów.

5.03.2013

Zaproszenie nr ideAGORA-3/2013 do złożenia oferty na usługę druku oraz dostawę materiałów poligraficznych w ramach projektu ” Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”.

Uzupełnienie do zapytania ofertowego nr ideAGORA-3/2013 na usługę druku oraz dostawę materiałów poligraficznych:

Sugerowana przez Zleceniodawcę liczba stron podręcznika „Jak wdrażać model ideAGORA” wynosi od 160 do 180 stron.
Ponadto wydruk próbny podręcznika oraz kwartalników obejmuje kompletny egzemplarz.