Menedżerskie studia podyplomowe na poziomie MBA

24 września 2017
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa rozpoczyna rekrutację na menedżerskie studia podyplomowe na poziomie MBA.

Studia są intensywnym kursem adresowanym do menedżerów, właścicieli firm i przedsiębiorców, którzy dostrzegają potrzebę ciągłego doskonalenia oraz porównania posiadanego doświadczenia z najnowszymi trendami panującymi w zarządzaniu biznesem. Studia menedżerskie pozwalają uporządkować i ukierunkować wiedzę z zarządzania.

Podczas studiów przekażemy słuchaczom aktualną wiedzę oraz umożliwimy zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia biznesu w dynamicznie zmieniających się warunkach. Studia menedżerskie są również okazją do doskonalenia kwalifikacji kierowniczych dla średniej i wyższej kadry zarządzającej.

Studia organizowane są we współpracy z Towarzystwem Naukowej Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) – jednej z pierwszych na świecie organizacji skupiających menedżerów.

Studia realizowane są w formie bloków tematycznych. Zajęcia prowadzą praktycy biznesu i uznani eksperci, którzy współpracują z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. W trakcie zajęć odbywa się wymiana wiedzy i doświadczenia między uczestnikami studiów.

Studia trwają 3 semestry, obejmują 320 godzin dydaktycznych, z których połowa ma charakter zajęć praktycznych. Zajęcia będą prowadzone w języku polskim.

Formy i metody zajęć dydaktycznych

  • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
  • ćwiczenia warsztatowe
  • analiza przypadku (case study)
  • gra decyzyjna
  • symulacja biznesowa
  • dyskusja
  • wyjazd studyjny

Planowany termin uruchomienia studiów – październik 2017.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Opiekun studiów, dr Tomasz Nawrocki: tel. 783 121 073
  • Dziekanat: tel. 25 633 30 32 wew. 50

Zobacz także: