Grupa docelowa

1. Studenci kierunku pielęgniarstwo 184 osoby (145 kobiet i 39 mężczyzn)
2. Studenci kierunku ratownictwo medyczne 20 osób (5 kobiet i 15 mężczyzn)
3. Kadra uczelni:

  • kadra zarządzająca 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn),
  • kadra techniczna 3 osoby (1 kobieta i 2 mężczyzn),
  • pacjenci standaryzowani 1 osoba (1 kobieta i 1 mężczyzna),
  • kadra dydaktyczna 30 osób (25 kobiet i 4 mężczyzn).

Uczestnicy projektu: 243 osoby (181 kobiet i 62 mężczyzn)

2018_10_19_zestawienie_znakow1