Nauka bez Barier

8 lipca 2020
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie Nauka bez Barier. Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim projekcie Nauka bez Barier, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zadaniem projektu jest wspieranie dostępności nauki i szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnością – m.in. propagowanie idei likwidacji barier, zachęcenie uczelni wyższych do rozszerzania swojej oferty edukacyjnej i naukowej dla osób z niepełnosprawnością, czy aktywizacja osób niepełnosprawnych do korzystania z ofert nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji znajdziecie Państwo stronie www.naukabezbarier.pl. Zachęcamy serdecznie do rejestracji w serwisie, który stanowi informacyjno-edukacyjną platformę będącą miejscem spotkań dla osób z niepełnosprawnością, środowisk akademickich oraz sektora biznesu.