Organizacja zajęć w Collegium Mazovia i Filii w Otwocku. Komunikat.

21 października 2020
2020_03_30_stater_komunikat
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W związku z tym, że siedziba Uczelni oraz jej Filia znalazły się w obszarze czerwonym, od dnia 19 października 2020 roku do odwołania, zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prowadzenie kształcenia w formie tradycyjnej jest możliwe w przypadku zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  oraz zajęć na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Prosimy o bieżące monitorowanie rozkładów zajęć.

Proces kształcenia, podobnie jak w semestrze poprzednim, realizowany jest przy użyciu aplikacji MS Teams, która jest częścią platformy Office 365. Aplikacja Teams daje duże możliwości w zakresie prezentacji materiałów edukacyjnych, a przede wszystkim możliwość kontaktu bezpośredniego w czasie rzeczywistym pomiędzy studentem a prowadzącym zajęcia.

Studenci logują się do MS Teams  wg następującego schematu:

inicjały+numer albumu+@+poczta.cm np. Jan Kowalski – jk12345@poczta.cm – przy pierwszym logowaniu system przekierowuje do nadania własnego hasła.

W przypadku problemów z logowaniem do poczty e-mazovia, systemu dziekanatowego proszę o kontakt mailowy na adres: informatycy@mazovia.edu.pl lub telefoniczny +48 25 633 30 32 wew. 73 lub 600 030 399

W sprawach braku możliwości włączenia się do określonych zajęć w aplikacji MS Teams po zalogowaniu proszę o kontakt z następującymi osobami:

mgr Monika Żelazowska – mzelazowska@mazovia.edu.pl Tel. 512 326 298

dr Mariusz Sokołek – msokolek@mazovia.edu.pl Tel. 603 458 090

W trosce o bezpieczeństwo studentów, nauczycieli i pracowników administracji prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich w Uczelni.

Pracownicy dziekanatu, kwestury oraz pozostali pracownicy administracyjni większość zadań wykonują w trybie zdalnym – stąd prośba o kontakt mailowy lub telefoniczny z właściwymi działami lub osobami.

Informacje ogólne – info@mazovia.edu.pl

Sprawy studenckie – dziekanat@mazovia.edu.pl

Płatności, faktury, stypendia – kwestura@mazovia.edu.pl