Pielęgniarstwo, studia I stopnia

Ogłoszenie dot. studentów z sem. 1

Studenci, którzy mogą być uprawnieni do zwolnienia z lektoratu na podstawie oficjalnej dokumentacji z ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich, proszeni są o złożenie stosownego podania wraz z kopią suplementu/ indeksu na pierwszym zjeździe (21-22.09.2019r.)

Kierunek: pielęgniarstwo

Data aktualizacji
rozkładu zajęć:

  Pobierz semestr 1  
semestr 1- weekendowe 18.10.2019
semestr 2
semestr 2 – weekendowe 19.10.2019
semestr 3
semestr 3 – weekendowe 18.10.2019
semestr 4
semestr 4 – weekendowe 18.10.2019
semestr 5 – GW301 18.10.2019
semestr 5 – weekendowe GW302  18.10.2019
semestr 5- weekendowe GW303 18.10.2019
semestr 6  
semestr 6 – weekendowe