Organizacja zajęć

Kryterium przyjęć jest złożenie dokumentów we wskazanym przez organizatora terminie. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż przewidzianych we wniosku miejsc, odbędzie się egzamin wewnętrzny. O zakwalifikowaniu będzie decydować liczba uzyskanych punktów.

Część teoretyczna – sobota – niedziela

Część praktyczna – poniedziałek – piątek

Każdy uczestnik otrzymuje:

  • materiały dydaktyczne (podręcznik, segregator, notatnik, długopis)
  • kserokopię materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowcę
  • przerwę kawową i lunch
2016_06_12_naglowek_kolor