Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla budownictwa w Collegium Mazovia

8 stycznia 2020
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Szanowni obecni i przyszli Studenci Collegium Mazovia!

Z wielką satysfakcją i ogromną radością przekazujemy informację o pozytywnej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącej jakości kształcenia na kierunku budownictwo. Wszystkie kryteria brane pod uwagę (w sumie było ich aż 10) uzyskały najwyższe noty ekspertów. Jako dobre praktyki mogące stanowić podstawę przyznania uczelni Certyfikatu Doskonałości Kształcenia uznano dobre rozeznanie rynku i ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie koncepcji kształcenia i efektów uczenia się, uelastycznienie programu studiów oraz wsparcie studentów – rodziców przez pomoc w opiece nad dziećmi.

Kolejna akredytacja ww. kierunku nastąpi w roku akademickim 2025/2026.

Z uchwałą dotyczącą oceny wraz z uzasadnieniem można zapoznać się na stronie BIP Collegium Mazovia.