PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA NA KONFERENCJI W PŁOCKU

27 kwietnia 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

12.04.2018 roku odbyła się VIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Państwową Szkołę Wyższą Zawodową w Płocku. Temat przewodni konferencji to „Studenci i ich aktywność w badaniach  naukowych”. Na wstępie odbyło się uroczyste przywitanie gości przez władze uczelni.

Młodzi naukowcy zgłosili aż 48 referatów. W konferencji czynny udział wzięli także przedstawiciele naszego Koła, którzy wspólnie ze studenckim Kołem  Naukowym Promocji Zdrowia z PWSZ w Płocku, zaprezentowali wyniki swoich badań. Celem badań było określenie kondycji psychicznej oraz występowania objawów depresji wśród młodych ludzi. Powstał artykuł, który został opublikowany w materiałach pokonferencyjnych. Studenci obradowali w czterech sekcjach tematycznych: „gospodarka”, „pielęgniarstwo – bezpieczny pacjent”, „zdrowie i uroda” oraz „edukacja i nowe technologie”.

Zaprezentowano również sześć posterów naukowych. Rektor PWSZ w Płocku prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki w tegorocznej edycji ogłosił konkurs na najlepsze referaty studenckie wygłoszone podczas Konferencji. Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach, a autorzy najlepszych referatów otrzymali dyplomy, upominki i nagrody finansowe.

Konferencji towarzyszyły dodatkowe przedsięwzięcia typu: diagnostyka kosmetyczna, pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tkanki tłuszczowej, nauka badania piersi na fantomie, projektowanie trójwymiarowe w programie BLENDER, punkty informacji dotyczącej bezpieczeństwa komputerowego, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, ofertami pracy z Miejskiego Urzędu Pracy, ofertą certyfikatów językowych i nowościami książkowymi.

Konferencję zakończono uroczystym wręczeniem certyfikatów.

Opracowała: Alicja Karasińska
studentka pielęgniarstwa, studia magisterskie
CM Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Galeria: