Publikacja tekstów naukowych w miesięczniku „Builder”

25 sierpnia 2020
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Szanowni Państwo!
„Builder” otworzył swoje łamy znacznie szerzej niż dotychczas. Dział „Builder Science” dostępny jest w ramach open access journals, w dwóch wersjach językowych, zarówno dla specjalistów z firm budowlanych podnoszących swoje kwalifikacje, jak i dla kadry naukowo-dydaktycznej wyższych uczelni technicznych oraz innych ośrodków akademickich i instytutów naukowo-badawczych, krajowych oraz zagranicznych.

„Builder” od wielu lat znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od stycznia 2019 roku za publikacje naukowe i naukowo-techniczne w „Builderze” autorzy i ich jednostki macierzyste (uczelnie, instytuty) uzyskują 20 punktów niezbędnych w ocenie dorobku naukowego.

Wspólnie z przewodniczącym Rady Naukowej, Programowej i Recenzentów miesięcznika „Builder”, prof. dr hab. inż. Leonardem Runkiewiczem, zapraszamy do współpracy nie tylko pracowników naukowych o uznanym dorobku, lecz także tych stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej.

Artykuły naukowe – źródłowe, przeglądowe lub polemiczne – powinny spełniać określone kryteria poprawności, opisywać oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski lub zbierać w formie przeglądu wnioski z wcześniej publikowanych prac w celu usystematyzowania pewnego obszaru badań.

Szczegółowe informacje aktualizowane są na www.builderscience.pl.

Publikacja pierwszych tekstów naukowych możliwa jest już od wydania październikowego „Buildera” (prosimy o pilny kontakt i przygotowanie artykułów do końca sierpnia).

Prosimy o kontakt:
Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna miesięcznika „BUILDER”
Tel. kom. 507 175 701
burzynska@buildercorp.pl