Ruszył nabór do Mazowieckiej Służby Więziennej

6 listopada 2020
2020_11_05_nabor_sw
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Właśnie ruszył nabór do Służby Więziennej w całym województwie. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej powinny złożyć swoją aplikację do 13 listopada 2020r. Przyjęcia do służby nastąpią w 2021r.

Myślisz o stabilnej i stałej pracy oraz zatrudnieniu, które gwarantuje prawa pracownicze oraz posiada szeroką ścieżkę kariery zawodowej? Interesujesz się resocjalizacją, kryminologią, ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw? Chcesz realizować zadania ochronne, wychowawcze, psychologiczne, finansowe, logistyczne, statystyczne bądź w obszarze służby zdrowia? Zapraszamy do pracy w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej!

ZALETY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

- zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,
– zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,
– możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,
– atrakcyjne świadczenia socjalne: od zasiłku na zagospodarowanie, poprzez dopłatę do wypoczynku czy zwrot kosztów przejazdu do pracy, aż po ekwiwalent za brak mieszkania i dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu
,
– dodatek za stopień,
– dodatek służbowy,
– dodatek z tytułu wysługi lat,
– nagrody uznaniowe,
– możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,
– szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera,

Mazowiecka Służba Więzienna może zatrudnić nawet kilkudziesięciu funkcjonariuszy, m.in. na stanowisku: strażnik działu ochrony, informatyk, pielęgniarz/pielęgniarka, szef kuchni, kierowca (praca w bezpośrednim i stałym kontakcie z osobami pozbawionymi wolności).

Zakład Karny w Siedlcach poszukuje w tym momencie pracowników na stanowisko:

młodszy asystent ambulatorium z izbą chorych (1 osoba)

- młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz ambulatorium z izbą chorych (1 osoba)

Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie osobami pozbawionymi wolności.

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba posiadająca obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo. Kandydaci do pracy w Służbie Więziennej muszą mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Nie czekaj ! Dołącz do nas !

Więcej informacji:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa
Tel.: (22) 640-82-51 / (22) 848-62-68

E-mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Aktualne oferty pracy w Mazowieckiej Służbie Więziennej znajdują się na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w zakładce praca.

https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-warszawie

Źródło:

Zakład Karny w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 47