Erasmus plus

logo_erasmus_plus

 

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2014-2020

Deklaracja Polityki Erasmusa/Erasmus Policy Statement

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastępuje on kilka istniejących programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie” (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (edukacja osób dorosłych) i „Młodzież w działaniu” oraz pięć programów międzynarodowych (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy Erasmus+ oferować będzie także unijne wsparcie na rzecz sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.
Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Program ma za zadanie m.in.:
• zmniejszanie bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi
• wspieranie edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności oraz umiejętności wymaganych na rynku pracy
• zachęcanie młodzieży do udziału w procesie demokratycznym
• wspieranie innowacji, współpracy i reform
• ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki
• wspieranie współpracy i mobilności między UE a krajami partnerskimi.

 

UWAGA STUDENCI!

Rekrutacja na wyjazdy studentów na studia trwa:

a) na semestr zimowy –  do 30 kwietnia 2018 roku

b) na semestr letni – do 30 października 2018 roku

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ ma charakter ciągły do wyczerpania limitów miejsc!

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o złożenie podania o wyjazd zagraniczny
u Koordynatora Erasmus+ (Biuro Rektora, pokój A1-015).

Wzór podania pod adresem:

http://www.mazovia.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/Podanie-studenta-o-wyjazd-zagraniczny1.pdf

Więcej informacji u Koordynatora Erasmus+ Collegium Mazovia:

Karolina Urban 
kurban@mazovia.edu.pl / erasmus@mazovia.edu.pl
tel. 25 633 30 32 wew. 11
pokój A1-015 (Biuro Rektora)

ZAINWESTUJ W SIEBIE! WYJEDŹ NA ERASMUSA!

 

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

 

 GRUPA ERASMUS+ NA FACEBOOK’U

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do grupy Erasmus+ w Collegium Mazovia na Facebook’u, gdzie będą publikowane ogłoszenia i informacje dotyczące programu Erasmus+ na naszej Uczelni.

Bądź na bieżąco! KLIKNIJ [TUTAJ]