Dla pracowników

Zapraszamy pracowników Collegium Mazovia do wzięcia udziału 

w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

Rekrutacja Trwa do 30 września

Wyjazdy od 2 do 5 dni

STA – wymiana nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich

STT – szkolenia nauczycieli akademickich/pracowników w uczelniach partnerskich/instytucjach zagranicznych

Szczegóły poniżej lub u Koordynatora Erasmus+.

UWAGA!

W roku akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+ możliwe  są wyjazdy szkoleniowe nauczycieli akademickich wyjeżdżających na specjalistyczne kursy metodyczne lub działania typu job shadowing w celu podniesienia kompetencji dydaktycznych. W takim przypadku dopuszczalna jest realizacja wyjazdów łączonych (STA i STT) w ramach jednego wyjazdu, o ile część szkoleniowa będzie dotyczyła podnoszenia kompetencji dydaktycznych. W tym przypadku minimalna liczba zajęć dydaktycznych do zrealizowania będzie obniżona do 4 godzin.

 

Ważne informacje:

Regulamin realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 2 Regulaminu realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Regulamin realizacji programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Regulamin realizacji programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

Regulamin realizacji programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

Uczelnie partnerskie

 

 

Dokumenty do pobrania_

Kwestionariusz pracownika na wyjazd zagraniczny

Porozumienie o programie nauczania

Porozumienie o programie szkolenia

 

Więcej informacji u Koordynatora Erasmus+:

Koordynator Erasmus + Anna JOńSka tel. 25 633 30 32 wew 11 email_ ajonska@mazovia.edu.pl