Samorząd

 

Lp. Parlament Studencki Funkcja
1 Monika Orzełowska Przewodniczący Parlamentu Studentów
2 Robert Dmowski Z-ca Przewodniczącego Parlamentu Studentów
3 Daniel Andrzejczuk Sekretarz Parlamentu Studentów
4 Kristina Motsak Z-ca Sekretarza Parlamentu Studentów
5 Iwona Hryciuk Skarbnik Parlamentu Studentów
  Przedstawiciele studentów w Senacie CM
kadencja 1.10.2018-31.09.2020
1 Robert Dmowski  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
2 Daniel Andrzejczuk  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
3 Monika Orzełowska  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
4 Magdalena Lacek  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
5 Kristina Motsak  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
  Przedstawiciele studentów w  Radzie  Wydziału Nauk o Zdrowiu
kadencja 1.10.2018-31.09.2019
1 Robert Dmowski  Przedstawiciel studentów w Radzie WNoZ
2 Monika Orzełowska  Przedstawiciel studentów w Radzie WNoZ
  Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nauk Stosowanych
kadencja 1.10.2018-31.09.2019
1 Daniel Andrzejczuk  Przedstawiciel studentów w Radzie WNS
2 Iwona Hryciuk  Przedstawiciel studentów w Radzie WNS

Zapraszamy do współpracy!