Samorząd

 

Lp. Parlament Studencki Funkcja
1 Chróściel Alicja Przewodniczący Parlamentu Studentów
2 Kopyść Kinga Z-ca Przewodniczącego Parlamentu Studentów
3 Bąkowski Robert Sekretarz Parlamentu Studentów
4 Chmielewska Ewelina Z-ca Sekretarza Parlamentu Studentów
5 Marciniak Martyna Skarbnik Parlamentu Studentów
  Przedstawiciele studentów w Senacie CM 
1 Chmielewska Ewelina
2 Chróściel Alicja
3 Kopyść Kinga
4 Bąkowski Robert
5 Marciniak Martyna
  Przedstawiciele studentów w  Radzie  Wydziału Nauk o Zdrowiu 
1 Chmielewska Ewelina
2 Kopyść Kinga
  Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nauk Stosowanych
1 Pleskacz Dorota
2 Bąkowski Robert

Zapraszamy do współpracy!