Rozkłady zajęć

Uwaga:

Rozkłady zajęć mogą ulegać zmianie. Bardzo prosimy o sprawdzanie przed każdym zjazdem.

Rozkłady zajęć

Wydział Nauk Stosowanych
Rodzaj studiów Kierunek
Studia I stopnia
Finanse i rachunkowość
Budownictwo
Studia II stopnia Ekonomia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Studia I stopnia Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Fizjoterapia
Studia II stopnia Pielęgniarstwo
Zdrowie Publiczne
Studia podyplomowe z zakresu
 Rachunkowości sem. 2
Szkolenia specjalizacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne sem. 1
Pielęgniarstwo chirurgiczne sem. 1
Pielęgniarstwo geriatryczne sem. 1
Pielęgniarstwo neonatologiczne sem. 1
Pielęgniarstwo rodzinne sem. 1
Pielęgniarstwo chirurgiczne sem. 1