Rozkłady zajęć

Uwaga!!!

Rozkłady zajęć mogą ulegać zmianie.

Bardzo prosimy o sprawdzanie przed każdym zjazdem aktualizacji rozkładu zajęć.

Rozkłady zajęć

Wydział Nauk Stosowanych
Rodzaj studiów Kierunek
Studia I stopnia
Finanse i rachunkowość
Budownictwo
Studia II stopnia Ekonomia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Studia I stopnia Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Fizjoterapia
Studia II stopnia Pielęgniarstwo
Zdrowie Publiczne
Studia podyplomowe z zakresu
 Rachunkowości  sem. 2